Uvodna reč autora

 
praporeklu Kecmana se mnogo pretpostavlja a vrlo malo za sigurno zna. Postoji nekoliko legendi o poreklu Kecmana i nekoliko teorija. Sajt je napravljen sa idejom da Kecmani saznaju više o svom poreklu, stupe u kontakt i obnove porodične veze.
Za sve dobronamerne kritike i sugestije obratite sa na adresu

 pedja@kecman.org